Den folkekjære artisten G. Thomas spiller opp til dans i Vrådalssalen, lørdag 22.februar. Det loves sann spilleglede, og G. Thomas
gleder seg stort til å levere en god musikkopplevelse til publikum.
Pris kr. 1120,- per pers. per døgn i dobbeltrom med halvpensjon.
Tillegg konsertbillett kr 350,- per pers. Passant: konsertbillett og
middag kr. 675,- per pers.