Document

Straand Akademia

Vi bidrar til at fremtidens virksomheter lykkes.

Påfyll av kunnskap
og kompetanse

Konseptet Straand Akademia skaper økt verdi for bedrifter og er med på å bidra til at de lykkes. Det gjør vi gjennom å øke omstillings- og endringsevne hos toppledere, mellomledere, ledergrupper, avdelinger, i prosjekter og blant ansatte. Straand Hotel har fasilitetene du trenger for en faglig samling.

De historiske ikon

Innhold og samarbeidspartnere

Det neste kapittelet i vår merkevare bygger på vår akademiske erfaring og historie.

Med Straand Akademia tar vi et steg i retning fremtiden. Vi bidrar til at virksomheter lykkes gjennom å øke omstilling og endringsevne hos beslutningstakere og medarbeidere.

Vi samarbeider med partnerne Tinkr, House of Agile og Vissa om å skape møteplasser for vekst og læring.

Målgruppe

Anders Wengen

Partner, Tinkr

Lars André Skari

Daglig leder, House of Agile

Ståle Johansen

Daglig leder, Vissa

Nytt kurs:
Innovasjonsledelse i praksis

Opplever du det utfordrende å jobbe med innovasjon? Er det vanskelig å få med seg de andre i organisasjonen, eller går det ikke like fort som du ønsker? I dette kurset hjelper vi deg med å forstå hvordan du kan bidra til økt innovasjon og nytenking i eget team eller avdeling.