Document

Velkommen
til oss!

Helt siden 1864 har hotellet vårt sørget for trivsel og god service med gjesten i sentrum. 

Generelle vilkår for arrangement

1. Introduksjon
Disse generelle vilkår gjelder for individuell deltagelse på arrangementer ved Straand Hotel, heretter kalt SH. Et arrangement er definert som en bestilling av et opphold i forbindelse med et arrangement i regi av Straand Hotel. Enhver kansellering eller reduksjoner må meldes skriftlig til hotellet og bekreftes skriftlig av hotellet for å bli vurdert som gyldig.

2. Endring/avbestilling
Endring og avbestilling av deltagelse på arrangementet må skje senest 2 uker før arrangementet starter. Er endring/avbestilling som ikke er foretatt innen fristen, medfører at du må betale 75 prosent av pensjonsprisen. Avbestillinger som skjer innen 7 dager før ankomst, må betales i sin helhet. Alle forhåndsbetalte bestillinger kan ikke endres eller kanselleres.

3. Utbetaling av erstatning
Ved kansellering og/eller reduksjon av et arrangement på et senere tidspunkt enn angitt i punkt 2 ovenfor, har SH rett til kompensasjon tilsvarende den fulle verdien av den sene kansellering, inkludert moms.
SH har alltid rett til å kreve full erstatning for tjenester som ikke kan avbestilles, dvs. tjenester fra eksterne leverandører på vegne av klienten.

4. Forbehold om prisjustering
SH forbeholder seg retten til å justere prisene i tilfelle endringer i merverdiavgift og andre skatter/avgifter, eller i tilfelle av force majeure som er utenfor SH sin kontroll. SH må informere kunden om eventuell økning i slike kostnader umiddelbart.
Satsene justeres en gang årlig, pr. 1. januar dersom ikke annet er angitt i bekreftelsen; satsene for gjeldende år er oppgitt i bekreftelsen. En prisøkning på 3-5 % per år bør forventes.

5. Force Majeure
Ingen part skal være ansvarlig for eventuelle mislighold eller forsinkelser i utførelsen av sine forpliktelser under denne avtalen (i) hvis og i den utstrekning at feilen eller forsinkelsen er forårsaket, direkte eller indirekte, ved brann, flom, naturelementer, lockouts, blokade, krigshandlinger, terrorisme eller sivil uro eller annen lignende ekstraordinær begivenhet utenfor en rimelig kontroll for partene og (i) forutsatt at misligholdte part er uten skyld og feilen eller forsinkelsen ikke kunne ha vært forhindret ved rimelige forholdsregler.

6. Ansvar for skade/eiendeler
SH er ikke ansvarlig for eiendeler brakt til hotellet. Dersom eiendelene er av spesiell verdi, må hotellet være informert dit hen.
Hotellet er kun ansvarlig for det fulle tap i tilfeller hvor hotellet har påtatt slikt ansvar for verdifull eiendel skriftlig.

7. Tvister
Enhver tvist om tolkningen eller anvendelsen av denne avtalen vil bli avgjort ved norsk domstol.